Hizmetler / İş Hukuku Danışmanlığı

İşçi "İşveren, İşyeri" Sendika ilişkilerinin düzenlenmesi geliştirilip yerleştirilmesi konularında başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  1. Çalışma hayatına ilişkin yasal mevzuat uygulamasının sağlanması
  2. Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması
  3. İşe Alma, İş Sürecinde ve İşten Çıkarma Sürecinde Danışmanlık Desteği
  4. İşveren ve işçi arasında meydana gelecek hukuki uyuşmazlıkların Çözümünde Bilgi Desteği ve paylaşımı
  5. İş kazalarından meydana gelebilecek hukuki sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak
  6. İş Kazası ve meslek hastalığı raporlama sistemlerinin oluşturulması
  7. İşyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerince gerçekleştirilecek olan denetimlere karşı sürekli hazır hale getirilmesi

Hizmetlerimizden

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

Firmanıza ait tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri yapılarak İşveren?in İş Kanunu?nun 77. maddesinde belirtilen Denetleme yükümlülüğünü de yerine getirmekteyiz.

Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirmesi

Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

İş Hukuku Danışmanlığı

İşçi "İşveren, İşyeri" Sendika ilişkilerinin düzenlenmesi geliştirilip yerleştirilmesi konularında başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği İşletmenizin tehlike sınıfına göre işletmeniz için Casgem onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz.